BlokhuttenOutlet.nl B.V. stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze webshop. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site ten alle tijden voorbehouden. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. 

Afbeeldingen
Helaas zijn wij niet in staat om van al onze modellen (exacte) afbeeldingen weer te geven, die exact overeenkomen met producten.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze site, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan BlokhuttenOutlet.nl B.V. of haar licentiegevers.
Informatie op deze site, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van BlokhuttenOutlet.nl B.V..

Virussen en veiligheid
De site wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer, dan kunt u zich richten tot BlokhuttenOutlet.nl B.V. t.a.v. Klantenservice, [email protected] of Phileas Foggstraat 37, 7825 AK Emmen.